X SEMANA DE POESÍA SALVAXE-FERROL-GALIZA


INVITADOS E INVITADAS A ISTA DÉCIMA CITA DA NOSA  POESÍA SALVAXE

De novo as rúas e prazas da CIDADE dos Guindastres en Eixtinzón, sera desdobrada, voada, e como unha Rosa dos Ventos, poñerá nome a todas as derrotas. Os 19, 20, 21 e 22 de Avril, o noso mes das Barricadas en Flor, terá lugar a cita desta DÉCIMA SEMANA, e queremos que sexa unha autentica festa da PALABRA ENCARNADA, DA RESISTENCIA E DA RISA, unha celebración da UTOPÍA, a CONQUISTA DE CADA DÍA FEITO A man E COMPARTIDO por medio da Poesía, o único que nos vacuna e fainos inmunes á MEZQUINDADE E MISERIA DO PODER. Saúde 


MANIFESTO

de NICANOR PARRA

Señoras e señores Esta é a nosa última palabra. -A nosa primeira e última palabra- Os poetas baixaron do Olimpo. Para os nosos maiores A poesía foi un obxecto de luxo Pero para nós É un artigo de primeira necesidade: Non podemos vivir sen poesía. A diferenza dos nosos maiores -E isto dígoo con todo respecto- Nós sostemos Que o poeta non é un alquimista O poeta é un home como todos Un albañil que constrúe o seu muro: Un constructor de portas e fiestras. Nós conversamos Na linguaxe de todos os días Non creemos en signos cabalísticos. Ademais unha cousa: O poeta está aí Para que a árbore non creza torto. Este é a nosa mensaxe. Nós denunciamos ao poeta demiurgo Ao poeta Barata Ao poeta Ratón de Biblioteca. Todos estes señores -E isto dígoo moitísimo respecto- Deben ser procesados e xulgados Por construír castelos no aire Por malgastar o espazo e o tempo Redactando sonetos á lúa Por agrupar palabras ao azar Á última moda de Parides. Para nós non: O pensamento non nace na boca Nace no corazón do corazón. Nós repudiamos A poesía de lentes escuras A poesía de capa e espada A poesía de chapeu alón. Propiciamos en cambio A poesía a ollo espido A poesía a peito descuberto A poesía a cabeza espida. Non creemos en ninfas nin tritones. 

A poesía ten que ser isto: 

Unha rapariga rodeada de espigas 

Ou non ser absolutamente nada. 

Agora ben, no plano político 

Eles, os nosos avós inmediatos, 

¡Os nosos bos avós inmediatos! 

Se refractaron e se dispersaron 

Ao pasar polo prisma de cristal. 

Uns poucos se fixeron comunistas. 

Eu non sei si fórono realmente. 

Supoñamos que foron comunistas, 

O que sei é outra cousa: 

Que non foron poetas populares, 

Foron uns reverendos poetas burgueses. 

Hai que dicir as cousas como son: 

Só uno que outro 

Soubo chegar ao corazón do pobo. 

Cada vez que puideron 

Declaráronse de palabra e de feito 

Contra a poesía dirixida 

Contra a poesía do presente 

Contra a poesía proletaria. 

Aceptemos que foron comunistas 

Pero a poesía foi un desastre 

Surrealismo de segunda man 

Decadentismo de terceira mano 

Táboas vellas devoltas polo mar. 

Poesía adxectiva 

Poesía nasal e gutural 

Poesía arbitraria 

Poesía copiada dos libros 

Poesía baseada 

Na revolución da palabra 

En circunstancias de que debe fundarse 

Na revolución das ideas. 

Poesía de círculo vicioso 

Para media ducia de elixidos: 

«Liberdade absoluta de expresión». 

Hoxe facémosnos/facémonos cruces preguntando 

Para que escribían esas cousas 

Para asustar ao pequeno burgués? 

¡Tempo perdido miserablemente! 

O pequeno burgués non reacciona 

Senón cando se trata do estómago. 

¡Que o van a asustar con poesías! 

A situación é esta: 

Mentres eles estaban 

Por unha poesía do crepúsculo 

Por unha poesía da noite 

Nós propugnamos 

A poesía do amencer. 

Este é a nosa mensaxe, 

Os resplandores da poesía 

Deben chegar a todos por igual 

A poesía alcanza para todos. 

Nada máis, compañeiros 

Nós condenamos 

-E isto si que o digo con respecto- 

A poesía de pequeno deus 

A poesía de vaca sagrada 

A poesía de touro furioso. 

Contra a poesía das nubes 

Nós opoñemos 

A poesía da terra firme 

-Cabeza fría, corazón quente 

Somos tierrafirmistas decididos- 

Contra a poesía de café 

A poesía da natureza 

Contra a poesía de salón 

A poesía da praza pública 

A poesía de protesta social. 

Os poetas baixaron do Olimpo. 
MANIFIESTO

Señoras y señores

Esta es nuestra última palabra.

-Nuestra primera y última palabra-

Los poetas bajaron del Olimpo.

Para nuestros mayores

La poesía fue un objeto de lujo

Pero para nosotros

Es un artículo de primera necesidad:

No podemos vivir sin poesía.

A diferencia de nuestros mayores

-Y esto lo digo con todo respeto-

Nosotros sostenemos

Que el poeta no es un alquimista

El poeta es un hombre como todos

Un albañil que construye su muro:

Un constructor de puertas y ventanas.

Nosotros conversamos

En el lenguaje de todos los días

No creemos en signos cabalísticos.

Además una cosa:

El poeta está ahí

Para que el árbol no crezca torcido.

Este es nuestro mensaje.

Nosotros denunciamos al poeta demiurgo

Al poeta Barata

Al poeta Ratón de Biblioteca.

Todos estos señores

-Y esto lo digo con mucho respeto-

Deben ser procesados y juzgados

Por construir castillos en el aire

Por malgastar el espacio y el tiempo

Redactando sonetos a la luna

Por agrupar palabras al azar

A la última moda de París.

Para nosotros no:

El pensamiento no nace en la boca

Nace en el corazón del corazón.

Nosotros repudiamos

La poesía de gafas oscuras

La poesía de capa y espada

La poesía de sombrero alón.

Propiciamos en cambio

La poesía a ojo desnudo

La poesía a pecho descubierto

La poesía a cabeza desnuda.


No creemos en ninfas ni tritones.

La poesía tiene que ser esto:

Una muchacha rodeada de espigas

O no ser absolutamente nada.

Ahora bien, en el plano político

Ellos, nuestros abuelos inmediatos,

¡Nuestros buenos abuelos inmediatos!

Se refractaron y se dispersaron

Al pasar por el prisma de cristal.

Unos pocos se hicieron comunistas.

Yo no sé si lo fueron realmente.

Supongamos que fueron comunistas,

Lo que sé es otra cosa:

Que no fueron poetas populares,

Fueron unos reverendos poetas burgueses.

Hay que decir las cosas como son:

Sólo uno que otro

Supo llegar al corazón del pueblo.

Cada vez que pudieron

Se declararon de palabra y de hecho

Contra la poesía dirigida

Contra la poesía del presente

Contra la poesía proletaria.

Aceptemos que fueron comunistas

Pero la poesía fue un desastre

Surrealismo de segunda mano

Decadentismo de tercera mano

Tablas viejas devueltas por el mar.

Poesía adjetiva

Poesía nasal y gutural

Poesía arbitraria

Poesía copiada de los libros

Poesía basada

En la revolución de la palabra

En circunstancias de que debe fundarse

En la revolución de las ideas.

Poesía de círculo vicioso

Para media docena de elegidos:

«Libertad absoluta de expresión».

Hoy nos hacemos cruces preguntando

Para qué escribían esas cosas

¿Para asustar al pequeño burgués?

¡Tiempo perdido miserablemente!

El pequeño burgués no reacciona

Sino cuando se trata del estómago.

¡Qué lo van a asustar con poesías!

La situación es ésta:

Mientras ellos estaban

Por una poesía del crepúsculo

Por una poesía de la noche

Nosotros propugnamos

La poesía del amanecer.

Este es nuestro mensaje,

Los resplandores de la poesía

Deben llegar a todos por igual

La poesía alcanza para todos.

Nada más, compañeros

Nosotros condenamos

-Y esto sí que lo digo con respeto-

La poesía de pequeño dios

La poesía de vaca sagrada

La poesía de toro furioso.

Contra la poesía de las nubes

Nosotros oponemos

La poesía de la tierra firme

-Cabeza fría, corazón caliente

Somos tierrafirmistas decididos-

Contra la poesía de café

La poesía de la naturaleza

Contra la poesía de salón

La poesía de la plaza pública

La poesía de protesta social.

Los poetas bajaron del Olimpo.
IX SEMANA DA POESÍA SALVAXE / a CARLOS OROZA, in memoriam  (Ferrol)

                                                                                                                                                                                                                                                      ON
CARTEL OBRA DEL PINTOR Y AMIGO JUAN MANUEL ALVAREZ ROMERO


MÉRCORES, 13- As 18,30h

                             No PALCO Do CANTÓN:  Proclama POÉTICO-POLÍTICA

                             (Guillermo Ferrandez, Victor M. Diez, Karlotti e Felipe Zapico)

                             E posterior intervención dos poetas presentes que desexen

                             voar os seus versos.

                             As 22,30

                              No BAR CAZADORES, AL VIDAL, ZAPICO Y AZÉFALO

                             NARCISO TEATRO, ROGER DE FLOR

                              poemas e música, dos poetas e das

                             poetas que van chegando a nosa cidade.

XOVES, 14     As 11h.

                             No HOTEL SUIZO: Beat Room Hotel, con aforo limitado

                             se farán acompañar polos asistente, a unha suite, e con textos

                             de Jack Kerouac, Ginsberg, Neal Cassady, Gregory Corso, etc.

                             Gozaremos dunha Experimental posta en escena da poesía

                              da Beat   Generation

                          As 12,30h

                              No MERCADO DA MAGDALENA, incursión poética a cargo

                              das poetas Raquel Nobre Guerra, Ana Cibeira, Tiago Gomes,

                              Victor M. Diez, Karlotti, Al Vidal…

                          As 14h.

                              Poetas e Poemas nas rúas

                          As 18h.

                               No ATENEO FERROLÁN, cita ca poeta Raquel Nobre Guerra.

                               QUICO CADAVAL, E O homenaxe múltiple a República.                               


                          As 20h.

                               No BAR GUARISNAIS, con seus poemas, SILVIA PENAS y

                               KALI FERRANDEZ

                          As 22,30h. na SALA SUPER 8, os portugueses, Tiago  Gomes          

                                   (voz), Francisco  Rebelo (guitarra), co o espectáculo  do  grupo  

                                   The  Big  Lebowskis. Con final improvisado.

VENRES, 15,  As 11h.

                           No HOTEL SUIZO, segundo pase de Beat Room

                           Hotel.

                       As 12,30h no MERCADO DE RECIMIL, poemas

                                de LUCÍA ALDAO, MARIA LADO.

                           A continuación  SILVIA  PENAS y DORES TEMBRÁS

                         As 14h.

                              Nas Rúas, Rúa Do Sol, na TABERNA O´XUSTIÑO,

                                   E da Magdalena, na TABERNA O´CANDIL

                             As 17h.

                               Na LANCHA da Ría, voaremos poemas cas Rimas

                                    do noso Mar.

                                    Dores Tembrás, e Silvia Penas, e todos nos.

                                     MIGUEL NEIRA, GAITA NA RÍA

                             As 20h.

                                     Na CAPELA DO TORRENTE, con todos nos,

                                    QUICO CADAVAL.

                         As 22,30h

                                     no MANCHITA COSA, Serxio Garcia e

                               Leo Arremecághona.

                               Itha K. Kátartika

                               ROGER DE FLOR

                               Dores Tembrás, Silvia Pena, Eli Zeta, Area

                               Erina, Kali Ferrandez, Pedro Campos,

                               Victor M. Diez….

SÁBADO, 16…As 13h. Sesión Vermouth

                                No Bar CAZADORES, Manuel RIVAS, precedido

                                     pola voz galaico portuguesa de Manolo

                                BACALHAO e ca maxistral compañía de CABE Garcia

Faremos un ruteiro ata FERROL VELLO,  TABERNA O´ÁNCORA.

En todas as actuacións estaremos acompañados por eles e elas, poetas de Ferrolterra, e dos músicos  AL Vidal, Eugenia Manuela Sanmartin, Cabe, Manolo Bacalhao, Roger de Flor, Fefi Naveiras, etc etc E CONVIDAMOS  EXPRESAMENTE A TODOS E TODAS, A LER OS  SEUS POEMAS


.                                                                                                             IX SEMANA POESÍA SALVAXE (13, 14, 15 e 16 de AVRIL, 2016)
OITAVA SEMANA DE POESÍA SALVAXE, 


(En memoria de GERMAN COPINI)


Germán Coppini, en una fotografía del disco "Semper Audax" (Lemuria Music).


EN FERROL 


NOS DÍAS 23, 24 y 25 de AVRIL do ano 2015.


OS QUE ESTIVERON E XA ESTÁN CON NOS, SEMPRE

Como nos vamos a olvidar das fraternaos compañías que a poesía, a vida breve, ha cimentado?

Xiana Arias Rego, Paco Pestana,  Olalla Cociña LozanoAlba González SanzTiago Gomes,Deborah VukusicEloísa OteroJavier SemprunGori VichAna GorríaPura SalcedaMaria Jose Pelayo BombinMaría Do CebreiroMaría Couceiro, Emma Couceiro, Olga NovoMilonguita SentimentalKali KrishnaAntonio Gómez GarcíaEstevo Creus AndradeCarlos Santiago, Carlos Oroza, Leire BilbaoLucía AldaoMaría de MallouChefa AlonsoCova Villegas, Ildefonso Rofriguez, Elicio Barrio Vega, La Ventanita, Cristina Calleja Bolado, Tomas Salvador, David Gonzalez, Alg-a Lab, Ada Salas, Ramon Ramón Blanco Fernández, etc, etc, etc 
PERDOAR os QUE NON NOME, desculparme, SÓ PRETENDEMOS FACERVOS PRESENTES, INVITARVOS...
E virán outros tempos nos cales sera posible recibirvos a todas, e sera unha festa, pois coincidirá co pobo tomando as nosas prazas, A VIDA NAS súas MANS.
A todas e a todos,recordámosvos en cada cita, estades presentes, escoitamos a vosa voces e as vosas risas. GRAZAS.
abril é o lugar noso, desta cita coa palabra encarnada, un lugar inexpugnable ao desalento.
Saúde a todos
E aos demais que nomeamos é porque acudirán a esta oitava cita.


PERDONAR A LOS QUE NO NOMBRE, disculparme, SOLO PRETENDEMOS HACEROS PRESENTES, INVITAROS...
Y vendrán otros tiempos en los cuales sera posible recibiros a todas, y sera una fiesta, pues coincidirá con el pueblo tomando nuestras plazas, LA VIDA EN SUS MANOS.
A todas y a todos,os recordamos en cada cita, estáis presentes, escuchamos vuestra voces y vuestras risas. GRACIAS


GRAZAS POLO VOSO APOIO
A PÉ DE OBRA
OS QUE PARTICIPAN NESTA CITA

POETAS QUE ACUDIRÁN (a falta de confirmación definitiva) 

A LA CITA DE ESTE AÑO:


FELIPE ZAPICO ALONSO


MANUEL RIVAS ( ESTAMOS A ESPERA DE CONFIRMAR A SÚA PRESENCIA O SÁBADO, 25 )


ESTEVO CREUS


LUIS MAQUIEIRA


CLAUDIO ROFRIGUEZ FER


VICTOR M. DIEZ


VICENTE ARAGUAS


ROGER DE FLOR


AL VIDAL


SERXIO RAMOS GARCIA


PACO DOBLAS


O´LEO ARREMECÁGHONA


LUCIA ALDAO Y MARÍA LADO


PEDRO CAMPOSRICARDO LEDO


JUANA CORSINA


Cristina Fernández Sáinz-Maza


ELI ZETA

PROGRAMA DA SÉTIMA SEMANA DA NOSA POESÍA  SALVAXE  2014  

(FERROL)DÍA DAS LETRAS GALEGAS PRA O MAS SOLAPADO DOS GRANDES

Arrinca en Ferrol a semana máis poética do ano

ARY LÓPEZ | Xoves 24 abril 2014 | 11:31«Detrás non hai ninguén, diante todos». Así de contundente se amosa Juan Carlos Valle ‘Karlotti’ cando lle preguntan quen pon en marcha a Semana da Poesía Salvaxe en Ferrol. A difícil tarefa de facer realidade un evento que xira arredor da cultura congregando multitude de artistas na cidade naval é obra, fundamentalmente, dos poetas Guillermo Ferrández e Karlotti. O dúo non está só, conta coa «colaboración imprescindible» de Marcos Lorenzo e unha longa lista de persoas e algunhas asociacións culturais, como Fuco Buxán.

Precisamente, estas tres almas pensantes foron os ideólogos dun evento ao través do cal poder manifestar o que a poesía significa para eles, e que celebra este ano a súa séptima edición. Nas xuntanzas mantidas no Club de Lectura, xurdiu «a necesidade de poñer en escena a convicción de que a poesía feita con palabras, ten, na rúa, no pobo, o seu receptor natural». Porque para Karlotti, a poesía «debe ser verdade, beleza e emoción», e desta forma chegar á sociedade.

Nalquel momento tiveron constancia de que, para moitas persoas, «ler é un traballo» e quixeron poñérllelo fácil a aqueles para os que a lectura resulta «un hábito difícil». De modo que, pensaron, lendo eles mesmos a súa propia poesía, poderían «facer chegar as letras a todos e todas, meterse no corazón e na cabeza». Consideran que a ferramenta poética serve «para manter a palabra con vida, recuperala do vacío e do mortal uso que o poder fai dela. O poema fai que a palabra volva á súa frescura, á súa forza».

Pero poñer en marcha unhas xornadas deste tipo require dun esforzo verdadeiramente salvaxe. En canto ao respaldo económico, según Karlotti: «Haino que conseguir coa pura xenerosidade de tódolos poetas que asisten e as doazóns humildes dos cidadáns, ademais da valiosa aportación, por exemplo, dos hoteis que nos fan prezos especiais estes días». «Carecemos da máis mínima subvención», prosigue Karlotti e lembra que nas primeiras edicións atoparon «o apoio incondicional por parte do concello».

Mais agora láiase de que esta iniciativa «está a sufrir a actitude incomprensiblemente agresiva do novo goberno». Sinala que nos últimos anos, a cita sae adiante coa humilde achega de distintos colectivos e pequenos negocios, porque, pola parte institucional, lamentan non recibir resposta: «Por parte do concelleiro de Cultura non houbo o máis mínimo diálogo».

Malia todo, non olvidan que as dificultades levan consigo fortalezas e isto sérvelles para «combater a mediocridade e mezquindade do poder». Porque «a forza e beleza reside nas verdades poéticas e queremos compartilas para resistir e rir nestes tempos novamente escuros».Karlotti ten claro que a Semana da Poesía Salvaxe é «algo admirado e xa reconocible en Ferrol, que levanta simpatías» e resulta ser «un acontecemento humilde». Considera, ademais, que alén da Ponte das cabras, a iniciativa «consegue poñer a Ferrol no mapa», e faino «por medio da poesía que cautiva, alimenta e nos fai habitar o mundo con dignidade». Destaca que poetas chegados de Extremadura, Madrid, Asturias, Euskadi, León, Portugal e mesmo de Alemaña visitan esta cita «libre e salvaxe».

Programa

Este xoves, comezan os actos da VII Semana da Poesía Salvaxe na praza de Ferrol Vello a partir das 6 da tarde onde lerán un breve manifesto e aproveitarán para lembrar e reivindicar a figura de Ricardo Carvalho Calero. Ás 8, no Cafelito de Gloria, estarán acompañados de Al Vidal e Eli Barrio e ás 11, o Manchita Cosa escoitará un recital poético da man de Günter Heinz, Itha K e Karlotti. Xa arredor das 0.30 horas, García MC, compoñente de grupo de hip hop Dios Ke Te Crew actuará na Sala Super 8.

No mediodía do venres, volve este último xunto a Al Vidal, Eli Barrio e AldaoLado ao mercado. Pola tarde, a actividade será trasladada ao Ateneo Ferrolán e á praza de Canido, onde, a partir das 7, actuarán Roger de Flor, Amparo Arias, Pedro Campos e Estevo Creus, entre outros. O cantante punk Leo i Arremecághona será o protagonista dende as 0:30 horas no bar Cazadores. Unha hora máis tarde, o local Carteles será o lugar para pechar a xornada cunha actuación conxunta de tódolos participantes nesta séptima edición da Semana da Poesía Salvaxe.

sábado, dende a unha do mediodía, o Cazadores acollerá unha sesión vermú a cargo de Morse (Chefa Alonso e Victor M. Díez).

VII SEMANA SALVAXE.jpgMARCOS LORENZO:

Antropólogo e economista. Nacido na Coruña en 1970 pero compostelán de adopción. ‘Liquidación de existencias’ é o seu primeiro libro libre e persoal. Con el inagura o xénero aforístico na

comunidade.

O seu facer en tarefas de participación cidadá e xestios economicas-sociais danlle a ssuas manifestacions artisticas unha dimension patafisica e iconoclasta que lle compromete ca contracultura mais

irredenta. Foi redactor dás revistas ANIMA L e OMNIBUS. O último “experimento” de creación, entre a poetica e o ensayo antropoloxico, é Karlotti, UN POEMA CRONICO.


marcosmarcos.JPG

GUILLERMO FERRANDEZ:

GUILLERMO FERRANDEZ

Naceu en Ferrol, no barrio do Inferniño (Ferrol), en 1951.

Escribiu as novelas Conacho, La piedad del invierno, e o seu poemario Las arrugas del tiempo, para que o pasado deixara de amolalo. E un ensayo historico literario sobre a cidade de Ferrol,  A CHAVE INGLESA. a súa única preocupación estética, ética e monotemática é o desarraigo...

guilleryyo.jpg

JUAN CARLOS VALLE “KARLOTTI”:

“A pobreza da posguerra é o territorio da miña infancia. Sempre baixo o signo da Bendita Mala Sorte e das Barricadas Clandestinas: Hebe, Pavos Reais, Feixe e Envés, Pregos de Cordel Valisoletanos,

Cadernos Leoneses de Poesía, Un Anxo Mais, O signo do Gorrión,

Barrio de Marabillas, e libros e antoloxías: Todos de Etiqueta, Isto Era

e non Era, Un Golpe de Dados, Os Infolios, e Todos os Xoves Salvo

a Lúa. E en 2009 publica, de man de FUCO-BUXAN, o libro de poemas

POSTAIS DE FUME.


GÜNTER HEINZ Y ITHA K. GÜNTER HEINZ Y ITHA K. estrenaron juntos en la Bardinale 2012 la performance poético-musical “Postales de Humo”, sobre la base textual de poemas de Karlotti. Su actual proyecto “TÓCAME Y TE RECITO” es un “juego de lenguajes” que pretende disolver el límite entre el lenguaje musical y el poético. La palabra se convierte en música atonal al tiempo que la música habla el sentido.


GUNTER Y VANESSA ok.jpg

GARCIA MC

Forma parte do proxecto musical rapeiro Ghamberros, Colectivo Hip Hop Dios Ke Te Crew, García é un dos seus fundadores. Ata o momento catro traballos discográficos: Xénese 2006, Adianto/Maxi: Chove 2010, Humanose 2011 e Dez 2013. No 2013 reciben o Premio ao mellor Proxecto Musical na Categoría de Hip Hop e músicas urbanas dos I Premios Galegos da Música.

Participa activamente tanto en Dios Ke Te Crew como no proxecto de "Foliada Rap and Punk" Labregos do Tempo dos Sputniks,

Recentemente edita ABAIXO E DE PÉ (García Mc. VIR. 2012) “Rúa arriba e rúa abaixo faise o camiño” di  o García,arredor da alegría e o amor, do sangue e de Chiapas que influencia claramente o seu último traballo.

garcia mcokok.jpgMARIA LADO Y LUCIA ALDAO

++ aldaolado

Lucía Aldao e María Lado levan xa case cinco anos paseando os seus recitais-espectáculo pola xeografía galega e exterior, e mesmo presumen de ter recitado no Instituto Cervantes de Berlín. Estreáronse con Onde estea un cubata que se quite un soneto e recuncaron sorprendidas polo éxito con Moita poesía, pouca diversión. Como poetas, cada unha delas ten un longo currículum do que basta dicir que a Lucía Aldao conta no seu haber varios dos máis importantes premios de Galicia e o libro Unha ducia máis un. E  María Lado publicou catro poemarios individuais: A primeira visiónCasa atlántica casa cabaretBerlínNove e AmantesALDAO LADO okok.jpgRAMIRO VIDAL ALVARINHO

Ramiro Vidal - Nascim em Ferrol em 1973, no seio de umha família operária; concretamente sou filho do êxodo rural da década de setenta, como muitos dos meus companheiros de geraçom. O meu pai e a minha mae som da mesma zona, da paróquia de Mántaras, em Irijoa. A diferença é que o meu pai já mudou Mántaras por Ferrol tendo meses de vida (ainda que passando os veraos em Mántaras) e a minha mae emigrou sendo adolescente à mesma cidade para servir numha casa. Mas de facto foi nas festas de Mántaras que os meus pais se conhecêrom.

A minha infáncia transcorreu entre dous bairros operários: o Alto do Castinheiro, em Narom e Carança, em Ferrol. Os últimos anos da minha "etapa ferrolana" estám bastante marcados pola estampa das mobilizaçons operárias em protesto contra a reconversom naval de meados de oitenta (um processo bastante traumático e devastador para a comarca de Trasancos)

PODEDES CONTINUAR LENDO A CONVERSACIÓN COMPLETA AIQUI: DIÁRIO LIBERDADE

O´LEO

Naceu en 1974 en Vigo e é de Matamá. Marchou coa maioridade para Compostela e alí comezou a escribir e a facer cancións e teatro. En 1998 publica o seu primeiro disco, Suspiros de Kaña, e abre a Xira Escribe música para o teatro nas compañías Matarile Teatro, A Factoría Teatro e Berrobambán.  

Dende fai un tempo leva por todo Galiza Espectáculo Multimerda, Hai cu. Pintadas no báter.  


O LEOokok.jpg


PEDRO CAMPOS


Pedro Campos, a pesar da súa curta idade, xa tivo tempo de gañar nos anos 2011 e 2012 o certame literario da súa vila, o Ramón Martínez López, e quedou tamén en segunda posición no certame Xela Arias (A Guarda). Polo de agora, publicou o poemario Hipóteses, teoremas, drogas, estados de ánimo e outros remedios naturais para combater a tose" polo IES Praia Barraña, e en La Voz de Galicia o relato "Cando les un destes libros" E a segunda volta que esta con nos na POESÍA SALVAXE.PEDRO CAMPOS 333okok.jpg

ROGER DE FLOR e AMPARO ARIAS:


"Roger de Flor é un músico, cantante, compositor, productor e, ata por momentos, director e actor dalgúns dos seus videoclips, que é representante dunha nova fornada de creadores galegos de principios do S.XXI".roger y hermanita (pequeña).jpgAL VIDAL Y ELI QUARTIER

Elicio Barrio, alias “Eli Quartier”. Acordeón. Hijo y nieto de acordeonistas ha estudiado a fondo el legado de músicos como Gus Viseur y Jo Privat y es uno de los pocos especialistas de vals musette en nuestro país. Además de su trabajo en 3 Gatos SwinG, mantiene junto a su padre un espectáculo de música bailable.Ha grabado varios discos de música popular.

AL VIDAL

León, España. (guitarra) Estudia guitarra de jazz con el guitarrista Steve Brown y percusión con Tata Güines. Cofundador de Barrio Húmedo- con  el que gana en 1973 la X edición de la Canción del Mundo Celta- y Chácara con el que representa a España en el XI Festival de la Juventud. Cofundador de los grupos de jazz Combo de Sara y Majataba Hermanos. Director del espectáculo de música e imagen Musulmanía. Colabora EN teatro Corsario. Cofundador del grupo Cohíba y  de Yayabo. AL-Y-ELI.jpg


MORSE (CHEFA ALONSO Y VICTOR M DIEZ)

Nacín en Coruña. Estudei música e medicina,

Toco o saxo soprano e a percusión miúda. Toquei en festivales internacionais de free jazz en Alemania, Rumania, Austria, Suiza, Francia, España, Inglaterra, Brasil. Sen Rede, cuarteto de poesía e música improvisada, Uz, trío de ventos de jazz, e Dadajazz. Pertenzo a FOCO (orquesta da asociación Musicalibre),a OMEGA (Orquesta de Música Espontánea de Galicia), e o dúo co poeta improvisador Víctor M. Díez, Morse, co que presentamosNegro, Un Espectáculo Criminal.

VICTOR M. DIEZ

Poeta. Nacido en León en 1968. Obras: Evaporado va, Oído en tierra,

Voz fuera de campo, Ser no representable ou Circo varado.

Colaboración con músicos (SIN RED, cuarteto de improvisadores), grupos de teatro.  Su poesía se sitúa en un punto en que la palabra deja de decir para ser música, y a la vez el sonido parece que nos quiere decir algo como si fuera palabra”

ES PARTE PERMANENTE Y VITAL DE LA SEMANA DE POESÍA SALVAXE.chefa y victorokokok.jpg:

FERROL 1916

Cinco duros pagábamos de aluguer.

Era um terceiro andar, bem folgado.

Pola parte de atrás dava para o Campinho,

e por diante para a rua de Sam Francisco.

……...

Ainda vivia minha mãe

e todos os meus irmaos viviam,

e em frente trabalhava o senhor Pedro o tanoeiro,

e a grande tenda de efeitos navais mantinha o seu trafego.

 ……..

Via o mar da minha fiestra,

e chegavam cornetas da marinha.

E baixava os degraus duas vezes ao dia para ir à escola,

e duas vezes rubia-os de volta.

………...

Eu tinha un pacto con Deus:

que ninguén dos meus morreria.

E o pacto era observado,

e eu confiaba na perenidade do pacto.


Todo isto fica tam longe

que aduro podo ainda lembrá-lo.

Esqueceria-o dentro de pouco tempo

se non escrebese estes versos.


todxs xs participantes cos versos in-versos :

y todos, AL VIDAL, ROGER DE FLOR, MARQUES DAS VIÑAS, GÜNTER HEINZ, ITHA K., KARLOTTI, GUILLERMO FERRANDEZ, ESTEVO CREUS, CRISTINA FERNANDEZ, JUAN MANUEL ALVAREZ, ELI Z, RICARDO LEDO, PABLO PORTERO, RAMIRO VIDAL ALVARINHO

FERNANDO NAVEIRAS, JUANA CORSINA...
VICTOR M. DIEZ
LUCIA ALDAO Y MARIA LADO

MORSE

AL VIDAL Y ELI QUARTIER
GARCIA MC

ESTEVO CREUS
GÜNTER HEINZ & ITHA K.

O´LEO
PEDRO CAMPOS
Presentación Poesía Salvaxe 2013 from Susete70 on Vimeo.

VI Edición da Poesía Salvaxe.


PARICTIPANTES NA VI SEMANA DA POESÍA SALVAXE (24, 25, 26 y 27 de abril do ano 2013)

VICTOR M. DIEZ

ALBA GONZALEZ

http://albagonzalezsanz.es/

http://tigrida.tumblr.com/

The Big Lebowskis,

Tiago Gomes & Francisco Rebelo.

www.facebook.com/TheBigLebowskisBand

www.myspace.com/revista_biblia

www.facebook.com/tiago.gomes.90281943

www.facebook.com/tiago.gomesii


ADOLFO GARCIA ORTEGA

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/adolfogarciaortega/home.html

http://elpais.com/autor/adolfo_garcia_ortega/a/

AL VIDAL  Y ELI BARRIO VEGA
http://www.lacronicadeleon.es/2009/08/22/vivir/3-gatos-swing-propondra-hoy-un-repertorio-de-vocacion-clasica-46974.htm
ALG-A 
(LUCIA ALDAO, MARIA LADO, MADANCELL)
COMANDO  POÉTICO FERROL ATLANTICO

MANOLO BACALHAO

LICAS, CRISTINA Y OLGA (LA VENTANITA)

JAVIER SEMPRUN

SEMPRUN VERSUS CIRLOT

SECHU SENDE

FELIPE ZAPICO
OLALLA COCIÑA

XIANA ARIAS REGO


KARLOTTI

GUILLERMO FERRANDEZ

MARCOS LORENZO

ESTEVO CREUS

RAMIRO VIDAL

GÜNTER HEINZ,

VANESSA VIDAL,

NAJLA SHAMI,

ILDEFONSO RODRIGUEZ,

CHEFA ALONSO, http://chemajazz.blogspot.com.es/search/label/Chefa%20Alonso

COVA VILLEGAS,

PEDRO CAMPOS,

RAMÓN BLANCO Y PABLO SAX

LORENZO GIL

SIN RED

http://sinred.blogsome.com/

http://www.lacronicadeleon.es/2009/01/27/vivir/leoneses-por-medio-mundo-pero-no-en-leon-24000.htm

PABLO PORTERO
FERNANDO NAVEIRASLa poesía y los imbéciles

por Aldo Pellegrini
La poesía tiene una puerta herméticamente cerrada para los imbéciles, abierta de par en par para los inocentes. No es una puerta cerrada con llave o con cerrojo, pero su estructura es tal que, por más esfuerzos que hagan los imbéciles, no pueden abrirla, mientras cede a la sola presencia de los inocentes. Nada hay más opuesto a la imbecilidad que la inocencia. La característica del imbécil es su aspiración sistemática de cierto orden de poder. El inocente, en cambio, se niega a ejercer el poder porque los tiene todos.Por supuesto, es el pueblo el poseedor potencial de la suprema actitud poética: la inocencia. Y en el pueblo, aquellos que sienten la coerción del poder como un dolor. El inocente, conscientemente o no, se mueve en un mundo de valores (el amor, en primer término), el imbécil se mueve en un mundo en el cual el único valor está dado por el ejercicio del poder.

Los imbéciles buscan el poder en cualquier forma de autoridad: el dinero en primer término, y toda la estructura del estado, desde el poder de los gobernantes hasta el microscópico, pero corrosivo y siniestro poder de los burócratas, desde el poder de la iglesia hasta el poder del periodismo, desde el poder de los banqueros hasta el poder que dan las leyes. Toda esa suma de poder está organizada contra la poesía.

Como la poesía significa libertad, significa afirmación del hombre auténtico, del hombre que intenta realizarse, indudablemente tiene cierto prestigio ante los imbéciles. Es ese mundo falsificado y artificial que ellos construyen, los imbéciles necesitan artículos de lujo: cortinados, bibelots, joyería, y algo así como la poesía. En esa poesía que ellos usan, la palabra y la imagen se convierten en elementos decorativos, y de ese modo se destruye su poder de incandescencia. Así se crea la llamada "poesía oficial", poesía de lentejuelas, poesía que suena a hueco.

La poesía no es más que esa violenta necesidad de afirmar su ser que impulsa al hombre. Se opone a la voluntad de no ser que guía a las multitudes domesticadas, y se opone a la voluntad de ser en los otros que se manifiesta en quienes ejercen el poder.


Los imbéciles viven en un mundo artificial y falso: basados en el poder que se puede ejercer sobre otros, niegan la rotunda realidad de lo humano, a la que sustituyen por esquemas huecos. El mundo del poder es un mundo vacío de sentido, fuera de la realidad. El poeta busca en la palabra no un modo de expresarse sino un modo de participar en la realidad misma. Recurre a la palabra, pero busca en ella su valor originario, la magia del momento de la creación del verbo, momento en que no era un signo, sino parte de la realidad misma. El poeta mediante el verbo no expresa la realidad sino participa de ella misma.

La puerta de la poesía no tiene llave ni cerrojo: se defiende por su calidad de incandescencia. Sólo los inocentes, que tiene el hábito del fuego purificador, que tienen dedos ardientes, pueden abrir esa puerta y por ella penetran en la realidad.


La poesía pretende cumplir la tarea de que este mundo no sea sólo habitable para los imbéciles.
                                                                         Publicado en Poesía = Poesía Nº 9 Agosto

de 1961, Buenos Aires
NOTICIAS DE LA PASADA V SEMANA DE POESÍA SALVAXE AÑO 2012


Por quinta ano consecutivo, e contra vento e marea e outros contratempos facemos realidade a SEMAN DE POESÍA SALVAXE,

As rúas de Ferrol un ano mais serán voadas pola palabra encarnada, facendo de cada recuncho unha tribuna do único que se mantén inconsumible nesta realidade de mercachifles criminais que fan da miseria e da morte o paradigma da rendibilidade: puro e duro saqueo.

A semana sera este mes de Abril, mes republicano onde os haxa sobre todo para nós atlánticos habitantes desta cornixa de espuma. A inesquecible REPÚBLICA ESPAÑOLA, O MAIS DIGNO QUE NOS SUCEDEU COMO POBOS DESTA PENÍNSULA IBÉRICA, e a REVOLUCIÓN DOS CARAVEIS dos nosos queridos irmáns portugueses.

Os dias 26 e 27 centrasen as intervencións dos invitados este ano de barricadas en flor. A presenza de Poetas sera a proba intachable de que a poesía non se rega con diñeiro.

Todo iniciásese o día 25 de Abril, mércores, coa proclama poética, como feito político na medida da súa publica manifestación, sen concesións. Os agradecementos a FUCO BUXAN, a AAVV de ESTEIRO, a todas as asociacions culturais da cidade, a todos os poetas veñan o non veñan que fan posible esta cita. Seria por nosa parte unha desconsideracion grave non facer patente o que debemos aos nosos amigos que elaboraron a parte grafica de todo este acontecemento: GORIVICH, PEPE POSE, IVAN ROUCO, IGNACIO (IVO) e CARLOS PERILLE. 

A todos e todas habitantes de esta nosa cidade doblada sobre as gruas en extinción. A todos e todas porque a palabra e vosa.

E así transcorrerán as xornadas (coas variantes que algo tan vivo e salvaxe impón):

 

MÉRCORES 25, ás 18,30 da tarde, no CANTON DE MOLINS, se dara lectura á

proclama desta V SEMANA DE POESÍA SALVAXE.

 

-VICTOR M. DIEZ, MARCOS LORENZO,  GUILLERMO FERRANDEZ E KARLOTTI, SERÁN Os

ENCARGADOS DE VOAR A PALABRA QUE DARÁ INICIO A La SEMANA.

 

A Las 22, 30 no PUB CAZADORES sesión poética coa intervención dos

participantes e esta cita.

 

XOVES 26, ás 12,30, no MERCADO DA MAGDALENA sera FELIPE ZAPICO o que

o que de lectura aos seus poemas rasantes, nomeando a voz do que a mezquin-

dade enmudece. Estará acompañado por AL VIDAL E ELI QUARTIER, asi como

Karlotti, Victor, Ana Gorría....

 

A medio día non deixaremos as rúas baleiras de palabras encarnadas, sucederanse incursións en calquera dos recunchos e esquinas de esta cidade das gruas en extinción.

 

NO INFERNIÑO, A Las 18,30 jazzsessionpoetica coa participación de todos,

tanto os e as poetas invitados como os cidadáns que o desexen.

 

EN ESTEIRO, As 19,30 terá lugar unha posta en escena por parte de ANA

GORRÍA, dos seus implacables poemas.

 NA SALA SUPER 8, ás 22,30 TIAGO GOMES e sua Agência de viagens

porannos no camiño compartindo a mais irreverente e indomable

das poéticas.


VENRES 27, medio dia, no MARCADO DE RECEMIL unha nova sesión de poéticas mate-

rias, onde arderán os verbos coma se fose o primeiro día do mundo. Sera

ALBA GONZALEZ a encargada de tomar a palabra.

 

E a continuación PASACALLES POETICO, Rematando coa intervencion imprevisible dos compoñentes desta cita. E as rúas seran escenario de incontrolados arrivos

 

 A Las 18,30 NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FERROL, lerá os seus poemas

O POETA LEÓNS VICTOR M. DEZ.

 

A esta mesma hora, 18,30 na PRAZA DE ARMAS abrirase un espazo onde

a poesía e o poético ocupasen a tarde e o espazo que tarde consente.

 

A Las 22,30 no PUB CARTELES sucederanse as lecturas co colofón

a festa da palabra mais encarnada que escoitemos.Pura Salceda,Ana Gorría, Alba Gonzalez. Seran Al VIDAL, ELI QUARTIER, E TIAGO E Os seus VIAXEIROS os que soportasen

os versos.

O sábado, á hora do vermouth sempre reservado para o noso poeta emblemático CARLOS OROZA, esta a mercé de aspectos loxísticos que non dependen de nós.

Esta mesma tarde no TORRENTE BALLESTER, participaremos os e as salvaxes poetas

invitados por lxs compañerxs de LEFRE DE CALDERETA nas actividades que eles puxeron en marcha ata entrada a noite.

 

Por quinta año consecutivo, y contra viento y marea y otros percances hacemos realidad la SEMAN DE POESÍA SALVAXE,

Las calles de Ferrol un año mas serán voladas por la palabra encarnada, haciendo de cada rincón una tribuna de lo único que se mantiene inconsumible en esta realidad de mercachifles criminales que hacen de la miseria y de la muerte el paradigma de la rentabilidad: puro y duro saqueo.

La semana sera este mes de Abril, mes republicano donde los haya sobre todo para nosotros atlánticos habitantes de esta cornisa de espuma. La inolvidable REPÚBLICA ESPAÑOLA, LO MAS DIGNO QUE NOS HA SUCEDIDO COMO PUEBLOS DE ESTA PENÍNSULA IBÉRICA, y la REVOLUCIÓN DE LOS CLAVELES  de nuestros queridos hermanos portugueses.

Los dias 26 y 27 centraran las intervenciones de los invitados este año de barricadas en flor. La presencia de Poetas sera la prueba intachable de que la poesía no se riega con dinero.

Todo se iniciara el día 25 de Abril, miércoles, con la proclama poética, como hecho político en la medida de su publica manifestación, sin concesiones.

Agradecemos y dejamos constancia de ello, a FUCO BUXAN, en especial como apoyo incondicional a esta SALVAXE CITA, a la AAVV de ESTEIRO por compartir con nosotrso sus espacios, y por su valioso apoyo a la logistica del acontecimiento, a todas las asociaciones culturales, que como nosotros, sufren un desprecio descomunal por parte de los poderes publicos, a todos y todas lxs ciudadanxs que habitan esta ciudad doblada sobre las silenciosas y esforzadas gruas en extincion, simbolo incuestionable de una ciudad izada contra viento y marea., gracias a todos.

Y así transcurrirán las jornadas (con las variantes que algo tan vivo y salvaxe impone):


MIÉRCOLES 25, a las 18,30 de la tarde, en EL CANTON DE MOLINS, se dara lectura a la

                        proclama de esta V SEMANA DE POESÍA SALVAXE.

                         

                        -VICTOR M. DIEZ, GUILLERMO FERRANDEZ Y KARLOTTI, SERÁN LOS                 

                        ENCARGADOS DE VOLAR LA PALABRA  QUE DARÁ INICIO A LA SEMANA.

 

                        A LAS 22, 30 en el PUB CAZADORES sesión poética con la intervención de los           

                        participantes e esta cita.

 

JUEVES 26, a las 12,30, en el MERCADO DE LA MAGDALENA sera FELIPE ZAPICO el que

                        el que de lectura a sus poemas rasantes, nombrando la voz de lo que la

                        mezquindad enmudece. Estará acompañado por AL VIDAL Y ELI QUARTIER, 

                        asi como Karlotti, Victor, Ana Gorría....

 

 

                        A medio día no dejaremos las calles vacías de palabras encarnadas, se

                        sucederán incursiones en cualquier rincón.

 

                        EN EL INFERNIÑO, A LAS 18,30  jazzsessionpoetica con la participación de

                        todos, tanto los y las poetas invitados como los ciudadanos que lo deseen.

                       En la BILIOTECA MUNICIPAL, Victor M. Diez y Estevo Creus leeran sus

                       poemas, y descifraran los caminos del poema.

 

                        EN ESTEIRO, A LAS 19,30 tendrá lugar una puesta en escena por parte de

                        ANA GORRÍA, de sus implacables poemas.

 

                        EN LA SALA SUPER 8, a las 22,30 TIAGO GOMES y sus agentes de viage

                        nos pondrán en el camino compartiendo la mas irreverente e indomable

                        de las poéticas.

 

 

VIERNES 27, medio dia, en EL MARCADO DE RECEMIL una nueva sesión de poéticas mate-

                        rias, donde arderán los verbos como si fuese el primer día del mundo. Sera

                        ALBA GONZALEZ la encargada de tomar la palabra.

 

                        Y a continuación PASACALLES POETICO

 

                        A LAS 18,30 EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FERROL, leerá sus poemas

                        EL POETA Estevo Creus

                        A esta misma hora, 18,30 en la PLAZA DE ARMAS se abrirá un espacio donde

                        la poesía y lo poético ocuparan la tarde y el espacio que la tarde mima. Con

                       la participacion de FELIPE ZAPICO, PURA SALCEDA, ALBA GONZALEZ,

                        PEDRO CAMPOS, EL IMPROVISADOR, JUAN PARCO, ETC. ETC.

 

 

                        A LAS 22,30 en el PUB CARTELES se sucederán las lecturas con el colofón

                        la fiesta de la palabra mas encarnada que hayamos escuchado.  Sera AL

                        VIDAL, ELI QUARTIER, Y TIAGO Y SUS VIATGEIROS los que soportaran

                        los versos.

 El sábado, a la hora del vermouth siempre reservado para nuestro poeta emblemático CARLOS OROZA, esta a merced de aspectos logísticos que no dependen de nosotros.

 

Esta misma tarde en el TORRENTE BALLESTER, participaremos los y las salvaxes poetas

invitados por lxs compañerxs de LEFRE DE CALDERETA  en las actividades que ellos han puesto en marcha hasta entrada la noche.

Como se puede ver los participantes en esta SEMANA son:

ALBA GONZALEZ SANZ

TIAGO GOMES Y SUS MUSICOS CON AGENCIA DE VIATGES

ANA GORRÍA

FELIPE ZAPICO y asi

ESTEVO CREUS

VICTOR M DIEZ

ALFREDO VIDAL

Y ELI QUARTIER

MARCOS LORENZO

 SEMPRUN (?)

GUILLERMO FERRANDEZ

PURA SALCEDA (?)

KARLOTTI


Y lxs poetas invitadxs nos acompañaran en imprevistas intervenciones a lo largo de estos dias. Aqui sus nombres:

GUILLERMO LORENZO

OLALHA COCINHA

JAVIER SEMPRUN

OLGA NOVO

ZARAIN

MARIA LADO Y LUCIA ALDAO

PEDRO CAMPOS

EL ESPERADO DE VILLALBA

NAJLA SHAMI

BRANCA NOVONEYRA

PABLO TEXON

SECHU SENDE

O´LEO

LOS AMIGOS DE LEON

LOS AMIGOS DE VALLADOLID

LOS AMIGOS QUE NOS SUSURRAN ANIMOS DESDE TODOS LOS RINCONES DE ESTA PENINSULA DIEZMADA POR LA MISERABLE ABUNDANCIA DE LOS SAQUEADORES.

Y TODOS LOS PARTICIPANTES EN LOS CUATRO CITAS CELEBRADA EN ESTOS AÑOS.

Y MENCION ESPECIAL PARA LOS COMPONENTES DE NUESTRO "CLUB DE LECTURA DE POESÍA"

LENDO POESÍA, ELLOS Y ELLAS SON LOS QUE NOS ENSEÑAN A NOMBRAR LOS POEMAS, A RESPIRARLOS, GRACIAS, MUCHAS GRACIAS TAMBIEN A VOSOTROS.
ESTADO DE LAS COSAS A FECHA DE HOY:

"El concejal me transmite que el Concello este no será el patrocinador de la semana Poesía salvaxe." (la funcionaria)

Só dicir, de momento, que a V Semana de Poesía Salvaxe celébrase nas datas que decidiramos. O programa adaptásese á nova situacion facéndose, se cabe, mais patente a total autonomía deste acontecemento. Jamas a cultura, e menos ata, a inconsumible poesía, permitiu que o Poder, calquera tipo de Poder, lexitime a súa natureza de pan universal, e non ese mediocre pan de "ao pan, pan e ao viño, viño", un pan consonido de diaparo, non, o noso é o pan de "fariña doutro costal", o de Juan Panadeiro, o crujiente á porta do forno de Cesar Vallejo, un pan que son millóns como millóns son as mans que o amasan, ou as linguas que traducen cada dia o silencio, os silencios da Terra, e os de todo aquilo que a habita. Saúdos, amigos, e Saúde sempre.

Solo decir, de momento, que la V Semana de Poesía Salvaxe se celebra en las fechas que habíamos decidido. El programa se adaptara a la nueva situacion haciéndose, si cabe, mas patente la total autonomía de este acontecimiento. Jamas la cultura, y menos incluso, la inconsumible poesía, ha permitido que el Poder, cualquier tipo de Poder, legitime su naturaleza de pan universal, y no ese mediocre pan de "al pan, pan y al vino, vino", un pan consonido de diaparo, no, el nuestro es el pan de "harina de otro costal", el de Juan Panadero, el crujiente a la puerta del horno de Cesar Vallejo, un pan que son millones como millones son las manos que lo amasan, o las lenguas que traducen cada dia el silencio, los silencios de la Tierra, y  los de todo aquello que la habita. Saludos, amigos, y Salud siempre.

Como un tigre llega la noche

ardiendo en la palma del dia

Como un tigre llega el sueño

y te sueño como un tigre

que llega en el corazon del sueño

Como un tigre avanza mi pena

si tu ardes en la ausencia

como un tigre escucho tus pisadas

que como de tigre me rodean

Como un tigre de musica

la luz oscura en tus ojos acecha

y huelo como un tigre

tu deseo apareandose como un tigre

El insomnio de las estrellas

se aproxima como un tigre

y se tumba a lo pies del silencio

y como un tigre me lame el miedo

Y se con la certeza de un tigre

que vendras como todas las noches

y me llevaras entre tus fauces de lumbre

desde esta despoblada blancura

hasta la fertil paciencia del alba

donde habitan todos los tigres.(Este proceso de concentración va de la mano con un proceso de
desposeimiento: constituir una ciudad como capital, como lugar donde se
concentran todas esas formas de capital, es constituir la provincia como
desposeimiento del capital;......

La cultura legítima es la
cultura garantizada por el Estado, garantizada por esta institución que
garantiza los títulos de cultura, que emite los certificados que
garantizan la posesión de una cultura garantizada.
......

Subpáginas (1) poesia encarnada
Comments