AGRADECEMENTOS POR OITAVA VOLTA

Non queremos que pase mais tempo sen deixar unha vez mais moi claro os agradecimientos, as grazas polos días compartidos, a todos e todas que nos arroupades, arroupámonos como nunha SIERRA MAESTRA, proclamar a gratitud é imprescindible.
(Estamos a facer unha pequena crónica poética desta radiante e emocionada cita.) 
Transmitir solidariedade e construír fraternidad, foi nosa meta, en primeiro lugar facer que a poesía sexa tida en conta como algo de todos, TODOS Os OBXECTIVOS, SON ESTES, ESTÁN LOGRADOS.
Ferrol pode sentir orgulloso de ser unha cidade, ferida como esta, dobrada pola administración brutal da miseria que o Poder leva a cabo, podemos celebrar unha relación de simpatía cara á poesía, cara aos poetas, aceptar e ter á poesía e aos seus poetas como o mais familiar do mundo; EN POUCOS LUGARES SUCEDE ALGO SEMELLANTE, son oito anos de terca determinación, de claridade no que queremos, e un amor á PALABRA ENCARNADA como o mais necesario o que non ten nome senón TODOS Os NOMES que no silencio das cousas e do corazón, cativa e fecunda, as voces todas as voces, e o sentido da vida.

En primeiro lugar aos bares e pequenos negocios que dun modo ou outro nos apoiaron (Aquí incluírvos todos malia que non vos nomeemos, pois vos sentimos a todos moi preto)
A Billa de Manita, a Gretiña, A CAZADORES, Á TABERNA O CANDIL, A NOSA TABERNA O´XUSTIÑO, a todas as pescaderias do MERCADO DÁ MAGADALENA E DO MERCADO DE RECEMIL, ao a CANTINA DE RECEMIL, ao CAFELITO DE GLORIA, (que é como estar na gloria, á SALA SUPER 8, ao BAR MANCHITA COUSA, ao RECUNCHO, a BAJOCERO, á ESPUMA, a PAPILLON, ao CABAZO, e por último ao HOTEL SUIZO, polo respeto e amabilidade con que tratan os que alí traballan aos poetas que dende fai oito anos veñen a nosa cita, e sempre a este HOTEL que fala do fermosa que podería ser nosa cidade si administrase, rehabilitase e coidase con igual mimo.
A TODOS Os PINTORES E PINTORAS DE FERROLTERRA E DA CORUÑA.
A CADA UNHA DAS POETAS E POETAS QUE ASISTIRON A ESTA CITA SEN, MALDITA SEXA A ESTAMPA DOS MISERABLES, SEN RECIBIR DIÑEIRO ALGÚN, ou unha insignificancia.
Ao amigo Ignacio de GRAFICAS IVO, a AREA 7, aos amigos de ALDINE.
A Roger de Flor, pola súa dedicación a todo o que supuxo o son, montando e desmontando bafles,micrófonos, etc facendo que os poemas escoitásense como recentemente nacidos nos dentes de cada esquina.
Aos fotógrafos,a FEDERICO LOJO, A Pablo, a elas e eles que agora sodes todas, pois temos nas mans un multiplicador de imaxes que moitas veces é un procreo e só fai ruído e impide que o recordo fecunde a soas lonxe das fotocopias do vivido
A todos e todas, que estivestes, que non estivestes, que fostes e non fostes, grazas, e saúde.

No quiero que pase más tiempo sin dejar una vez más muy claro los agradecimientos, las gracias por los días compartidos, a todos y todas que nos arropáis, nos arropamos como en una SIERRA MAESTRA, proclamar la gratitud es imprescindible.
(Estoy haciendo una pequeña crónica poética de esta radiante y emocionada cita. 
Transmitir solidaridad y construir fraternidad, ha sido nuestra meta, en primer lugar hacer que la poesía sea tenida en cuenta como algo de todos, TODOS LOS OBJETIVOS, SON ESTOS, ESTÁN LOGRADOS.
Ferrol puede sentir orgulloso de ser una ciudad, herida como esta, doblada por la administración brutal de la miseria que el Poder lleva a cabo, podemos celebrar una relación de simpatía hacia la poesía, hacia los poetas, aceptar y tener a la poesía y a sus poetas como lo mas familiar del mundo; EN POCOS LUGARES SUCEDE ALGO SEMEJANTE, son ocho años de terca determinación, de claridad en lo que queremos, y un amor a la PALABRA ENCARNADA como lo más necesario lo que no tiene nombre sino TODOS LOS NOMBRES que en el silencio de las cosas y del corazón, cría y fecunda, las voces todas las voces, y el sentido de la vida.

En primer lugar a los bares y pequeños negocios que de un modo u otro nos han apoyado (Aquí incluiros todos a pesar de que no os nombremos, pues os sentimos a todos muy cerca)
La A Billa De Manita, a Gretiña, A Cazadores, A la Taberna O Candil Magdalena, A NOSA Taberna Oxustiño, a todas las pescaderias, a todos los puestos del MERCADO DA MAGADALENA y DEL MERCADO DE RECEMIL, a la CANTINA DE RECEMIL, al El Cafelito De Gloria Colectivo Librepensante, (que es como estar en la gloria, a la Sala SUPER 8 Ferrol, al BAR Manchita Cosa, a EL Cafeteria O Recuncho, a BajoCero, a La Espuma, a PAPILLON, a EL Mesón O Cabazo, y por ultimo al HOTEL SUIZO, al trato exquisito que le dan sus trabajadores a nuestros poetas, respeto y la amabilidad que les caracteriza y que ayuda a convertir esta cita en algo inolvidable.

A TODOS LOS PINTORES Y PINTORAS DE FERROLTERRA Y DE A CORUÑA.
A CADA UNA DE LAS POETAS Y POETAS QUE ASISTIERON A ESTA CITA SIN, MALDITA SEA LA ESTAMPA DE LOS MISERABLES, SIN RECIBIR DINERO ALGUNO, o una insignificancia.
Al amigo Ignacio de GRÁFICAS IVO, a AREA 7, a los amigos de ALDINE.
Roger de Flor, por su dedicación a todo lo que supuso el sonido, montando y desmontando bafles,microfonos, etc haciendo que los poemas se escucharan como recién nacidos en los dientes de cada esquina.
A los fotógrafos,a Federico Lojo Rey, A Pablo Portero, a ellas y ellos que ahora sois todas, pues tenemos en las manos un multiplicador de imágenes que muchas veces es un engendro y solo hace ruido e impide que el recuerdo fecunde a solas lejos de las fotocopias de lo vivido
A todos y todas, que estuvisteis, que no estuvisteis, que fuisteis y no fuisteis, gracias, y salud.

E como nom pode ser menos, grazas a PAMEN PEREIRA por o cartel desta SEMANA SALVAXE. 
http://www.pamenpereira.com

Comments